Albanien - Shqipëri - Albania

A15385582_photo_jpg_l_clipdealer.de ALBANIEN.jpg

Landkarte Albanien
Landkarte Albanien

Mundësi për kthim vullnetar / Assisted Voluntary Return (AVR)

Përballë deportimit, kthimi vullnetar është një mundësi!
Për ju organizojmë ne fluturime falas për në shtëpinë tuaj – natyrisht së bashku edhe me familjen tuaj.

Bisedoni me ne!

Downloads: 

Albanien - Shqipëri - Albania Flyer Freiwillige Rückkehr
Merkblatt für Ehrenamtliche zur freiwilligen Rückkehr