Mazedonien - Македонија - Maqedoniа

A11133229_photo_jpg_s_clipdealer.de MAZEDONIEN.jpg

Landkarte Mazedonien
Landkarte Mazedonien

Шанса за своеволно ВРАЌAЊE

За разлика од присилното враќање, своеволното враќање е шанса!
Ние организираме бесплатни летови за Вас и Вашето семејство за враќање во татковината.

Обратете се кај нас!

Mundësi për kthim
vullnetar

Përballë deportimit, kthimi vullnetar është një mundësi!
Për ju organizojmë ne fluturime falas për në shtëpinë tuaj – natyrisht së bashku edhe me familjen tuaj.

Bisedoni me ne!

Downloads: 

Mazedonien - Македонија - Maqedoniа Flyer Freiwillige Rückkehr
Merkblatt für Ehrenamtliche zur freiwilligen Rückkehr